De SPAT Methode

Bij toepassing van de SPAT Methode wordt lichaamsbeweging ingezet als middel voor gedragsverandering. Het natuurlijke gedrag van de deelnemer komt snel naar de oppervlakte en kan vervolgens worden veranderd. Deze methode wordt enerzijds ingezet bij interventies van bedrijven, overheidsinstanties en zorgorganisaties. Anderzijds wordt de SPAT methode aan professionals overgedragen via de online cursus en de offline training van de SPAT Academy. Fabio D’Agata heeft de SPAT methode uiteengezet in het boek Intelligent Bewegen, op een manier die de methode toepasbaar maakt in ieders eigen leven. Scroll naar beneden voor een verdere uitleg van de SPAT Methode.

SPAT Methode

De SPAT Methode bestaat uit drie fases. Fase 1: de voorbereiding, fase 2: de verandering, waarbij de deelnemer daadwerkelijk in beweging komt en fase 3: de afronding.

De Fasen

FASE 1 Het proces begint met het positief formuleren van een hoger doel (1). Dat is een levensdoel dat een enkel fysiek, mentaal of emotioneel doel overstijgt. Dit hoger doel versterkt de dieperliggende motivatie (2). Vervolgens wordt dit vertaald naar een subdoel; een realistische doelstelling die binnen 3 tot 6 maanden behaald kan worden (3). Aan dit subdoel is een ontwikkeldriehoek gekoppeld. Op elke zijde van deze driehoek staat een vaardigheid die ontwikkeld moet worden om het subdoel te behalen, te weten: een fysieke, een mentale en een emotionele vaardigheid. Op deze manier maakt het fysieke, mentale en emotionele deel van de mens deel uit van het veranderproces (4) en versterken deze dimensies elkaar. Deze drie vaardigheden worden in beweging getraind (5) en stimuleren het nieuwe, gewenste gedrag.

FASE 2 Na het voorwerk start fase 2 met een onderzoekende oefening. Deze oefening brengt de deelnemer letterlijk en figuurlijk in beweging en is ontworpen om gedrag te verkennen (voorbeeldoefening). Dit stimuleert direct een leerervaring. Vervolgens vangt de trainingsperiode aan, waarin verschillende oefeningen telkens weer een beroep doen op de vaardigheden uit de ontwikkeldriehoek. De deelnemer beweegt in deze oefeningen het lichaam, gebruikt daarbij het brein en neemt het gevoelsleven mee in de ervaring. Deze oefeningen zijn ontworpen door ons multidisciplinaire team en zijn voor professionals verzameld in de SPAT Kennistool. De vaardigheden uit de driehoek ontwikkelen zich relatief snel vanwege de uitdagende omgeving (6) en interne coaching (7). In de trainingen vindt de basis voor gedragsverandering plaats en door minimaal drie maanden deze oefeningen te ondergaan wordt nieuw gedrag eigen gemaakt (8). Na de trainingsperiode wordt wederom met een onderzoekende oefening geverifieerd of de gewenste vaardigheden daadwerkelijk naar wens zijn veranderd.

FASE 3 Na het afronden van fase twee wordt de trainingsintensiteit afgebouwd en ligt sterk de nadruk op het implementeren van het geleerde in het dagelijks leven. Ook is er ruimte om het succes op gepaste wijze te vieren (lees succesverhalen). Vanuit hier kan eventueel weer een nieuwe stap worden gezet om te werken aan andere doelen.

SPAT Methode

Oefeningen gericht op vaardigheden

Fysiek

Fysieke vaardigheden zitten in het lichaam, zoals: spierkracht, flexibiliteit, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen.

Mentaal

Mentale vaardigheden zitten in het brein, zoals: concentratie, werkgeheugen, reëel zelfbeeld, planning en zelfsturend vermogen.

Emotioneel

Emotionele vaardigheden zitten in het gevoelsleven, zoals: omgaan met tegenslag, grenzen aanvoelen, plezier ervaren en zelfvertrouwen.

©2023 SPAT verandert | KvK: 61495980 | BTW: NL854366933B01